Göteborgs Relief & Offsettryckeri AB väljer Viva Företags- och fastighetsservice AB som leverantör

Fredrik Aschan, th. och Arn Omanovic, tv.

Göteborgs Relief & Offsettryckeri AB med deras VD, Fredrik Aschan i spetsen har nu valt att teckna ett 36 månader långt avtal med Viva Företags- och fastighetsservice AB, ett PLATINUM abonnemang och det gällande lokalvårdstjänster.

Bolaget hjälper sina kunder med trycksaker, butiksmaterial, roll-ups, montervägar, skyltar och mycket mer. Man arbetar med modern utrustning och kundanpassade e-handelslösningar, vilket uppskattas högt, berättar Fredrik.

Anledning till att man valt Viva bland många andra kollegor i branschen är personliga kontakter, snabba svar, seriositet och hög kvalité på Vivas tjänster, menar han. Vidare berättar han att han valde just PLATINUM då alternativet är ekonomiskt fördelaktig och ger tryckeriet en trygghet under 36 månader.

Fredrik berättade också att Göteborgs Relief & Offsettryckeri AB kommer att fortsätta utvecklas under nästkommande 5 åren och hoppas på att Viva kommer att finnas där för honom under hela tillväxtresan!

Vi på Viva tackar för visad förtroende och ser fram emot ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete där vi tillsammans växer och utvecklas med nöjda kunder som följd berättar Arn, VD på Viva.