Med oss väljer du kvalité till rimliga priser

Vi på Viva Företags- och fastighetsservice AB utför en mängd tjänster inom lokalvård och fastighetsservice. Med mer än 15 års erfarenhet i branschen kan vi alltid lova att dina krav och önskemål efterlevs. Vi levererar inte bara tjänster utan även en personlig service till dig som kund. Vi lägger stor vikt vid nära och långsiktiga kundrelationer, hög flexibilitet och servicekunskap för att leverera städtjänster av högsta kvalitet.

Vi ska med vårt miljöprogram, vår kunskap och våra tjänster öka miljömedvetenheten hos våra kunder och medarbetare och därmed bidra till en bättre miljö. Målet är att Viva Företags- och fastighetsservice AB ska vara ett föredöme inom miljöarbetet jämfört med konkurrerande företag.

Lägg till fler tjänster

Använd en och samma leverantör till flera servicetjänster och alltid till konkurrenskraftiga priser. Dessutom får du samma kontaktperson och behöver bara hålla reda på en faktura. Smidigt och enkelt!

Kvalité och miljöcertifiering enl. ISO

Vi vill alltid att våra kunder ska känna sig trygga i att samarbeta med oss. Därför är vi certifierade för miljö och kvalitet enligt de regler och normer som gäller för ISO 9001 och ISO 14001.

Kontakta oss

Intresseanmälan

    Välj den tjänst som intresserar dig.